Hvordan oppstår hårtap?

02 februar 2020
Mathias Bjelland
Hvordan oppstår hårtap?

Hva forårsaker hårtap?

Hårtap er noe alle vet om. De fleste av oss ser nok noen gå gjennom det hver dag. Vi kan til og med være en av disse menneskene. Håravfall er en medisinsk tilstand som rammer millioner av mennesker over hele verden. I alle kulturer og regioner er håravfall et universelt fenomen som alle håper å aldri få. Og når vi får tak i det, er mange av oss store for å utføre skadekontroll og skjule det for samfunnet.

Faktisk er dette fenomenet fryktet så universelt at det er forskerteam dedikert til å forstå fenomenet bedre. Bedrifter har hele avdelinger som er viet til å hjelpe folk med å takle kjølvannet av hårtap. Dette fører selvfølgelig til spørsmålet som mange har stilt, og det er det som nøyaktig fører til håravfall. Dette er et veldig relevant spørsmål, som ser på hvordan så mange mennesker opplever hårtap og helst ikke vil være det.

Variert og mystisk

Det er velkjent at håravfall er noe som nesten utelukkende rammer menn. Noen kvinner er kjent for å oppleve litt tynning av hår når de blir eldre, men det er menn som bærer hovedrommet av dette fenomenet. Hårtap er også uforholdsmessig i forekomsten. Selv om menn overalt opplever det når de blir eldre, er hårtap langt mer utbredt i vestlige land enn andre steder. Motsatt er hårtap minst utbredt i Østen.

Dette har fått mange forskere til å spekulere i at det kan skyldes en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer. Eksistensen av hårtap som medisinsk tilstand er til en viss grad genetisk, derav dens universalitet. At det er ujevnt fordelt over regioner og kulturer, fører imidlertid til at mange tror at visse livsstilsmønstre kan føre til økt sannsynlighet for å oppleve håravfall på et tidspunkt i livet ditt. På slutten av dagen må det erkjenes at all forskning på fenomenet hårtap må ha bred prøvetaking for å gi objektive og nøyaktige resultater.

Flere nyheter